ПРОГРАМА НА ТРЕТАТА КРЪГЛА МАСА „УСТОЙЧИВОТО ПОТРЕБЛЕНИЕ В БЪЛГАРИЯ – ГЛАСЪТ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ“

Университетът за национално и световно стопанство организира Трета кръгла маса „Устойчивото потребление в България – гласът на потребителите“.

Целта на кръглата маса е да се чуят мненията на експерти от институции, академични среди, неправителствени организации и бизнеса по въпроса „Как да се направи възможно да бъде чут „гласът на българските потребители“ в процеса на разработване на публични политики и закони, както и в сферата на стандартизацията.

Кръглата маса ще се проведе на 8.09.2016 г. в УНСС – гр. София, Голяма конферентна зала.

За повече информация: ПОКАНА (SCP_Pokana_fin_2016) и ПРОГРАМА (SCP_programa_2016) на Третата кръгла маса „Устойчивото потребление в България“.