ТРЕТА КРЪГЛА МАСА „УСТОЙЧИВОТО ПОТРЕБЛЕНИЕ В БЪЛГАРИЯ – „ГЛАСЪТ“ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ“

На 8-ми септември 2016 г. в Голямата конферентна зала на УНСС се проведе Третата кръгла маса с международно участие на тема „Устойчивото потребление в България – гласът на потребителите“.

Целта на форума, проведен под патронажа на ректора на УНСС проф. д.ик.н. Стати Статев, бе да се чуят мненията на експерти от институциите, академичните среди, неправителствените организации и бизнеса по въпроса „Как да се направи възможно да бъде чут „гласът” на българските потребители?“ в процеса на разработване на публични политики и закони, както и в сферата на стандартизацията.

На откриването на събитието присъстваха ректорът на УНСС проф. д.ик.н. Стати Статев, зам.-ректорите доц. д-р Миланка Славова, доц. д-р Стела Ралева и проф. д-р Валентин Гоев, инж. Ивелин Буров, председател на УС на Българския институт за стандартизация (БИС), Димитър Маргаритов, председател на Комисията за защита на потребителите, Инж. Мирослав Йотов, генерален директор на дирекция „Надзор на пазара“, доц. д-р Даниела Иванова и доц. д-р Елка Василева като модератори на двете сесии на форума, проф. д.ик.н. Валентин Кисимов, директор на Центъра за компютърни иновативни системи, и др.

В работата на Кръглата маса се включиха и много преподаватели и докторанти от УНСС и други университети в страната с интереси в сферата на устойчивото потребление, както и представители на неправителствените и протребителски организации.

snimka_2_site_unss
Работата на Третата кръгла маса „Устойчивото потребление в България – „гласът“ но потребителите“

По време на сутрешната сесия бяха представени гледните точки на Българския институт за стандартизация, Комисията за защита на потребителите и на европейската организация ANEC (European consumer voice in standardisation), която представя потребителите в европейската система за стандартизация.

img_4274
Дискусията между докладчиците на сутрешната сесия на Третата кръгла маса, 8-ми септември 2016, УНСС

Презентациите от сутрешната сесия може да намерите тук:

Българският институт за стандартизация (БИС) – дейност и перспективи, инж. Ивелин Буров, Председател на УС на БИС presentation-bds_i_burov_2016

 Информираният и активен потребител – естествен регулатор на пазара, Димитър Маргаритов, Председател на Комисията за защита на потребителите presentation_d_margaritov_ksk_2016

 ANEC (European consumer voice in standardisation) и ролята на потребителите в европейската стандартизация, Кристина Александрова, експерт ”Политики и иновации“ в ANEC – Брюксел presentation_k_aleksandrova_anec_2016

В следобедната сесия бяха представени и коментирани позициите на Министерството на икономиката, Мрежата от Европейски потребителски центрове, както и на Българска национална асоциация ”Активни потребители, които предизвикаха голям интерес и обсъждане сред участниците.

img_4381
Дискусия по време на следобедната сесия на Третата кръгла маса, 8-ми септември 2016 г., УНСС

С презентациите от тази сесия може да се запознаете тук:

Участието на потребителите в процеса на вземане на решения при създаването на политики, Христо Томов, Главен експерт от Министерството на икономиката presentation_mi_2016

Представяне на мрежата от Европейски потребителски центрове, Игнат Арсенов, Директор на ЕПЦ – България ecc-net-presentation_2016

 Ролята на потребителските организации при създаване на политики и стандарти, д-р Богомил Николов, Изпълнителен директор на Българска национална асоциация ”Активни потребители“ presentation_active_consumers_2016

На финалната  дискусия на тема ”Гласът на българските потребители при създаване на публични политики, закони и стандарти“ с модератор доц. д-р Елка Василева бяха представени мненията на много от присъстващите. Бяха коментирани пътищата, за „зеленото включване“ на потребителите в контекста на устойчиво потребление в нашата страна.

img_4423
Изказвания на участниците в Третата кръгла маса, 8-ми септември 2016, УНСС

По време на паузата между двете сесии участниците оцениха качествата на биологичните продукти, включени в обедното меню.

ОЧАКВАЙТЕ СКОРО ОБОБЩЕН ДОКЛАД ОТ ТРЕТАТА КРЪГЛА МАСА „УСТОЙЧИВОТО ПОТРЕБЛЕНИЕ В БЪЛГАРИЯ – „ГЛАСЪТ“ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ“!